มาเรียนกับเรา

เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6 สอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติ และเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี สอนการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ทุกชั้น เราพร้อมที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพสูงสุด

e-Learning

เรามุ่งเน้นในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบดิจิตัล มีสื่อประกอบการเรียนการสอนในรูปแบบเว็บไซต์ (Website) และหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-book) ทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี Read more

เรียนรู้ ควบคู่ คุณธรรม

เราส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรม ให้นักเรียนเข้าใจถึงคุณธรรม การทำความดี การรู้จักใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข มีความกตัญญู รู้คุณต่อบุพการีและผู้อื่น มีจิตสาธารณะ และรู้จักการเป็นผู้ให้
Darunanukul Huathanon School
Looking for Hi-Quality Education & Care?

School Website

กิจกรรม - Activities

 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67
  Created on วันจันทร์, 18 กันยายน 2560 22:00 วันจันทร์, 09, 2560
     ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ในรอบคัดเลือกตัวแทนจังห...

  Read more

 • กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา
  Created on วันศุกร์, 07 กรกฎาคม 2560 21:26 วันศุกร์, 07, 2560
     เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน ได้ร่วมกิจ...

  Read more

 • กิจกรรมวันไหว้ครู 2560
  Created on วันพฤหัสบดี, 29 มิถุนายน 2560 09:32 วันพฤหัสบดี, 06, 2560
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ได้มีกิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน...

  Read more

 • ปัจฉิมนิเทศ 2559
  Created on วันศุกร์, 31 มีนาคม 2560 13:26 วันศุกร์, 03, 2560
     เมื่อวันที่ 30 มีนาคม.ศ. 2559 ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้แก่นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร...

  Read more

 • ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2559
  Created on วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2559 16:38 วันเสาร์, 08, 2559
  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระ...

  Read more

 • คนเก่งของเรา
  Created on วันศุกร์, 08 เมษายน 2559 16:39 วันศุกร์, 04, 2559
  ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของเรา..นางสาวอาระยา  อาจโนลา ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ที่โรงเรียนกำ...

  Read more

 • กิจกรรมวันเด็ก ปี 2559
  Created on วันศุกร์, 08 มกราคม 2559 08:43 วันศุกร์, 01, 2559
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 ได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำค...

  Read more

 • ชมภาพยนตร์ "คุณทองแดง"
  Created on วันพุธ, 30 ธันวาคม 2558 08:45 วันพุธ, 12, 2558
  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ได้นำนักเรียนเข้าชมภาพยนตร์ "คุณทองแดง" ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีแพล...

  Read more

ติดตามเราผ่าน facebook